Tham quan nhà máy

Thiết bị gia công chính xác

factory01
factory03
factory02
factory04

Bảo vệ môi trường thiết bị loại bỏ bụi

factory06
factory05

Triển lãm

factory07